ENGLISH
Del

Redigering af deltagerprofil

Du har mulighed for at redigere i dine informationer i deltagerlisten. Bortset fra din forventede sluttid kan alle oplysninger ændres. 

Redigering foregår ved at du får tilsendt deltagerlogin i form af brugernavn og password via dette link og derefter logger ind her.

Hvis du sælger dit startnummer, skal du gøre følgende:

1. Få tilsendt username og password her 

2. Du modtager nu en mail med username og password

3. Indtast username og password og ”Login”

4. Tryk ”Edit” og ændre mailadressen

5. Tryk ”Update”

Du har nu overført startnummeret til køberen.

Hvis du sælger dit startnummer, skal køberen ændre password, efter handlen er afsluttet.

Ændring af navn koster 100 kr. + gebyr. Vær opmærksom på, at navnet ikke ændres på det fysiske startnummer, da dette er trykt, men udelukkende ændres på startliste, resultatliste og diplom. 

Når du redigerer dine informationer i deltagerlisten, kan du koble dit startnummer op til din Facebook-profil. VM Halvmaraton-arrangørerne anbefaler, at du gør dette, dels fordi der på din Facebook-side vil komme til at stå, at du deltager i VM Halvmaraton, dels fordi din tid automatisk vil komme til at stå på din Facebook-side, når du er kommet i mål lørdag 29. marts.